Macluumaad af Soomaali ah

Sawirka guji si aad qiyaas ka weyn ugu aragto